גמילה מסמים קשים

איזה סמים הם סמים קשים?

סמים קשים הם סמים מסוג קוקאין, הרואין, קראק, קריסטל ועוד… . גמילה מסמים קשים יכולה להיות תהליך קשה וארוך. לא ניתן לגמול מסמים קשים נגמל ללא שיתוף הפעולה שלו. גמילה שמתרחשת בלי שיתוף הפעולה המלא של הנגמל נועדה לכישלון. התמכרות לסמים קשים יכולה להיות התמכרות קשה מאוד והיא יכולה לגרום להתפרקות של הנגמל ושל חייו עד כדי מגורים ברחוב או מוות אפילו במקרים רבים כתוצאה ממנת יתר.

איזה סמים הם סמים קשים?​

סמים קשים הם סמים מסוג קוקאין, הרואין, קראק, קריסטל ועוד… . גמילה מסמים קשים יכולה להיות תהליך קשה וארוך. לא ניתן לגמול מסמים קשים נגמל ללא שיתוף הפעולה שלו. גמילה שמתרחשת בלי שיתוף הפעולה המלא של הנגמל נועדה לכישלון. התמכרות לסמים קשים יכולה להיות התמכרות קשה מאוד והיא יכולה לגרום להתפרקות של הנגמל ושל חייו עד כדי מגורים ברחוב או מוות אפילו במקרים רבים כתוצאה ממנת יתר.

האם קל לגמול מסמים קשים?

גמילה מסמים קשים היא דבר קשה. בשביל להיגמל מסמים קשים פעמים רבות נותנים למכורים תחליפי סם בשביל שהגמילה הגופנית שלהם תהיה קלה יותר. גמילה מסמים נעשית לרוב במכון או מוסד גמילה לסמים מסודר שיכול לתת את המענה הרפואי והרגשי לנגמלים שזקוקים לטיפולים רבים ותמיכה רבה כאשר הם מתחילים ונמצאים בתהליך הגמילה.

למה חשוב לגמול מסמים קשים?

גמילה מסמים קשים היא דבר קשה. בשביל להיגמל מסמים קשים פעמים רבות נותנים למכורים תחליפי סם בשביל שהגמילה הגופנית שלהם תהיה קלה יותר. גמילה מסמים נעשית לרוב במכון או מוסד גמילה לסמים מסודר שיכול לתת את המענה הרפואי והרגשי לנגמלים שזקוקים לטיפולים רבים ותמיכה רבה כאשר הם מתחילים ונמצאים בתהליך הגמילה.

איך הכי טוב להיגמל מסמים קשים?

גמילה מסמים קשים נעשית הכי טוב בעזרת אנשי מקצוע רב מערכתיים כמו פסיכולוגים, יועצי גמילה, פסיכיאטרים ועוד… . הכי טוב להתמודד עם הגמילה בעזרת תמיכה של בני המשפחה של הנגמל ובעזרת אנשי מקצוע. כאשר יש גם תמיכה של הקהילה במכורים אז הגמילה יכולה להתנהל באופן טוב יותר. חשוב להבין שהגמילה היא תהליך ארוך שיש בו הרבה מאוד עליות ומורדות ושחשוב מאוד לא להרים במהלכו ידיים.

בסופו של דבר גמילה מסמים קשים היא דבר חשוב. התמכרות לסמים קשים לא קורית בבת אחת או כך פתאום ולרוב היא כוללת תהליך של הדרדרות הדרגתי. כאשר אנחנו נחושים לעזור למכור להיגמל אנחנו חייבים לאפשר להם להיגמל במסגרת של הוסטלים או מוסדות המיועדים לכך. גם לאחר סיום תהליך הגמילה הפיזית עדיין יש גמילה רגשית לא פשוטה שנמשכת כל ימי החיים של הנגמל. בשביל שהוא יוכל להיגמל הוא חייב להיות חזק ולעמוד בפיתוי וברצון להשתמש שוב בסמים בגלל קושי רגשי או צורך עז וקושי בדחיית סיפוקים. הגמילה עצמה יכולה להיות מלווה בקריז ובמשברים נפשיים ולכן חשוב שהנגמל יקבל תמיכה.

גמילה מסמים קשים נעשית הכי טוב בעזרת אנשי מקצוע רב מערכתיים כמו פסיכולוגים, יועצי גמילה, פסיכיאטרים ועוד… . הכי טוב להתמודד עם הגמילה בעזרת תמיכה של בני המשפחה של הנגמל ובעזרת אנשי מקצוע. כאשר יש גם תמיכה של הקהילה במכורים אז הגמילה יכולה להתנהל באופן טוב יותר. חשוב להבין שהגמילה היא תהליך ארוך שיש בו הרבה מאוד עליות ומורדות ושחשוב מאוד לא להרים במהלכו ידיים.

בסופו של דבר גמילה מסמים קשים היא דבר חשוב. התמכרות לסמים קשים לא קורית בבת אחת או כך פתאום ולרוב היא כוללת תהליך של הדרדרות הדרגתי. כאשר אנחנו נחושים לעזור למכור להיגמל אנחנו חייבים לאפשר להם להיגמל במסגרת של הוסטלים או מוסדות המיועדים לכך. גם לאחר סיום תהליך הגמילה הפיזית עדיין יש גמילה רגשית לא פשוטה שנמשכת כל ימי החיים של הנגמל. בשביל שהוא יוכל להיגמל הוא חייב להיות חזק ולעמוד בפיתוי וברצון להשתמש שוב בסמים בגלל קושי רגשי או צורך עז וקושי בדחיית סיפוקים. הגמילה עצמה יכולה להיות מלווה בקריז ובמשברים נפשיים ולכן חשוב שהנגמל יקבל תמיכה.